Op 15 april (goede vrijdag)  & 27 mei (dag na hemelvaart ) zijn we gesloten