Ondanks de Corona-crisis blijven zowel onze kantoren als ook de werkplaatsen geopend; uiteraard met in achtneming van de RIVM voorschriften. Zo is de kantoorbezetting fysiek minimaal en werken die mensen die dat kunnen van huis uit (verkoop).

Voor de volledigheid hierbij onze openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.45 uur.